Wednesday, March 4, 2009

Tidak Lagi Istimewa

Salam.

Berbahasa Melayu,biar malar segar.

Islam Plural,sejenis fahaman yang umumnya menggunakan ayat alBaqarah:62 sebagai hujah bahawa semua agama yang wujud,jika matlamatnya hanya beriman kepada Tuhan langit,tidak kira Allah,Yahweh,atau Jesus dan segala konsep trinitinya,maka halallah syurga untuk mereka.

Al-Baqarah:62:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasora (Nasrani), dan orang-orang Saabien sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita."


Dasaran mereka pada asasnya,siapa sahaja orang itu,jika mereka beriman kepada Allah,beramal soleh,dan percaya kepada akhirat,maka pahala untuk mereka.Agama apa sekalipun,syariat mana sekalipun.

Budhy Munawar Rachman,seorang penegak Islam Plural Indonesia,menyatakan secara sinis:

"...Tetapi anehnya,mayoritas komentator Muslim dengan sia-sia telah berusaha untuk tidak menerima maksud yang jelas dinyatakan kedua ayat tersebut,bahawa keselamatan seseorang di akhirat sebenarnya hanya tergantung pada tiga hal:(1)apakah ia percaya kepada Allah,(2)apakah ia percaya pada hari akhirat(adanya pembalasan perbuatan baik dan buruk),dan (3)apakah ia melakukan pembaikan kepada sesama umat manusia.Jadi bukan pada apa agama formalnya!"


Pertama,golongan ini menyederhanakan perkataan "Allah" dengan Tuhan Langit,siapapun dia.Asal sahaja Tuhan itu adalah The Divine God,maka ianya adalah Allah.Walhal banyak sekali dalil-dalil yang menyebut tentang ciri ketauhidan Allah.

Al-Ikhlas:1-4

"Katakanlah (wahai Muhammad:"(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa.Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan.Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya"."


Cukup berbeza Allah dengan tuhan-tuhan yang mereka sembahkan.Saya tidak mahu mengulas konsep ketuhanan agama lain di sini.Cuma jelasnya,Allah itu tidak sama dengan konsep-konsep ketuhanan yang dihadamkan oleh penganut agama-agama lain.Tidak beranak,dan tidak pula diperanakkan.

Kedua,tafsiran sesuatu tulisan secara logiknya yang paling tepat adalah difahami penulis tulisan tersebut.Dalam konteks Al-Quran,adalah daripada Allah,lantas yang lebih benar tafsirannya adalah yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya,yang kemudian mengiktiraf tafsiras-tafsiran daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud RadiaLLAHuanhuma.

Ibnu Kathir,yang mengambil dari kedua sumber ini,dan yang sahih selainnya,menulis, (dari sumber ini)ayat ini menerangkan bahawa setelah ayat terdahulu Allah menullis ancaman mengenai orang-orang yang mendustakannya,maka ayat ini memberikan janji kebaikan Allah untuk mereka yang terdahulu menerima wahyu sebelum ini (kaum Nabi Isa dan Musa),yang kekal dalam mentauhidkan Allah,dan beramal kebaikan akan selamat di akhirat;bukan Yahudi dan Nasrani yang telah mencairkan keesaan Allah.Seperti dalam Surah Yunus:62

"Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita."


Terakhir,apakah Islam itu masih lagi istimewa jika dipluralkan dengan agama-agama lain?Jelas,setiap insan berpegang atas kekuatan dirinya,dan menerima kekurangan dirinya,yang menjadikan dirinya "istimewa","berbeza" daripada manusia lain.Kita memerlukan perasaan ini.Merasa lain.Tidak sama.Menjadikan kita jelas,sahih seorang manusia.

Agama yang mengiktiraf kebenaran agama lain,pada saya agak kurang keyakinan dalam pegangannya,dan konsep-konsepnya,menjadikan tiada tarikan padanya,tidak lagi istimewa.

Panggil ini psikologi,bicara rohani,apa sekalipun,dengan hidayah Allah,Dia yang tidak beranak dan tidak diperanakkan,yang jiwa kita berada dalam genggamannya,saya percaya,dengan hidayah Allah;anda juga yakin saya bercakap benar.

shazlee shah azeman
ara damansara

No comments: